+ Yorum Gönder
İslami Genel Konular ve Dini Kavramlar Sözlüğü Bölümünden Âhiret Ne Demektir ?Ahiret Konusu Hakkında Bilgi ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. Operatör
  Moderator

  Reklamlar


  Âhiret Ne Demektir ?Ahiret Konusu Hakkında Bilgi

  Reklamlar


  Âhiret Ne Demektir ?

  Sözlükte "sonra olan ve son" gün anlamına gelen âhiret kavramıyla hem bu dünyanın sonu, hem de ölümle başlayan dünya hayatından farklı ve ebedî olan hayat kastedilmektedir.

  Din literatüründe âhiret, İsrafil'in Allah'ın emriyle kıyametin kopması için Sûr'a ilk defa üflemesinden ikinci defa üflemesine, daha sonra cennetliklerin cennete, cehennemliklerin cehenneme girmelerine kadar olan zaman veya Sûr'a ikinci kez üfürülüşten başlayıp, ebedî olarak devam edecek olan zaman anlamında kullanılmıştır.

  Ahirete îmân, İslâm inanç esaslarından biridir. Genellikle Kur'ân'da, Allah'a îmân ve ahiret gününe îmân birlikte zikredilmiştir. Ahireti inkâr eden kimse kâfir olur (Nisâ, 4/136). 2. Misafir

  Cevap: Âhiret Ne Demektir ?Ahiret Konusu Hakkında Bilgi

  Reklamlar  Ölüm ile başlayan Ebedi sonsuz hayat demektir.+ Yorum Gönder