+ Yorum Gönder
İslami Genel Konular ve Dua Bölümü Bölümünden Kuduriye Duası ve Arapçası ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. Suskun
  Moderator

  Reklamlar


  Kuduriye Duası ve Arapçası

  Reklamlar


  Kuduriye Duası
  Dileklerin kabul olması için dua

  Kuduriye Duasi ve Arapcasi.jpg

  Her türlü istek,dilek ve murat için

  Her kim bu duayı ayın ilk günlerinde sıdk'i hulus ve i'tikadı tam ile her ne murat için okursa muradı hasıl ola. Ve dahi bir kimseyi kendine aşık etmek dilese, Cuma günü sala vaktinde kıbleye karşı taharet ve gusul abdestiyle 2 veya 4 kere okursa kim niyetine olursa olsun o saat muhabbet eder ve kendini gaybede ve dahi avret erkeğini sevse veya erkek avretini sevse bu duayı tatlı taam üzerine 10 kere okuyup mahbubuna verse Yusuf ve Züleyha gibi muhabbet eder. Ve dahi avret sürme üzerine okuyup gözüne çekerse, her kim görse can'u dilden aşık ola. Ve dahi bu duayı uzak yerden bir ademi ister isen bir akarsu kenarında 41 kere okusa, o murat eylediği kimse acele gelir. Ve dahi 1 mum üzerine okuyup bir halvet mahalde o kim seni yetne yaksa ateşi gibi yana ve yalı yaprağı veya defne yaprağı üzerine okusa, halvet yerde ateşe atsa hemen o saatte divane ola. Ve dahil bir avret veya bir erkek talihi ve bahtı bağlı ise bu duayı yanında taşıya bahtı açıla. Ve kimin üzerinde bulunsa cümle muradı hasıl ola. Biiznillahi Teala.


  Bismillahirrahmanirrahim

  Allahüme ya Alimü ya azimü ya Rahmanü ya Rahimü ya Kadduru ente rabbi ve ilmike hasbi feni`mer rabbü rabbi ve ni`mel hasbü hasbi tensuru men teşaü ve inneke entel azizür rahimi, Ya Kudduru ya Kudduru ya Kudduru ve es`elükel azameti fil harekatı vessekanati vel kelimati vel iradati vel`hatarati minneş şeküri kane vezzununi vel evhami zülzilü zilzalen şediden, Ya Kudduru ya Kudduru ya Kudduru ve iz yekulül münafikune vellezine fi kulubihim meradün ma vaedenellahü ve resuluhu illa gururen, ya Kudduru ya Kudduru ya Kudduru veftah lena feinneke hayrul fatihin vağfir lena feinneke hayrul ğafirine. Verhamna feinneke hayrur rahmine. Sebbitna vensurna ve sehhir lena haza emri ve sahharel bahreyni li musa ve sahharatil cibalü vel hadidi li davüder rihı vel cinni vel insi li süleymani ve sehharetis sekaleyni Muhammed Mustafa Sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Kudduru ya Kudduru ya Kudduru ve sehhır lena küllün fil bahri hüve leke fil ardi vessemai vel mülki vel meleküti külle şey in bimakesebet bi hakkı kaf ha ya ayn sad

  Vensurna feinneke hayrun nasırine verzukna ve ente hayrur razikıyn. Ya kuddurü Ya kuddurü Ya kuddurü ve heb lena rihan tayyiben kema hiye fi ilmıke venşur aleyna min hazaini rahmetike verhamna biha hamlil keramati meas selameti vel afiyeti fid dünya vel ahireti Ya kuddurü Ya kuddurü Ya kuddurü Allahümme yessir lena umürena mear rahati likulübina ve eydina vesselameti ve kün lena haceten fi seferina ve halifete fi ehlina vatmün ala vücuhi a`daina vemsehühüm kulübün.

  Ya kuddurü Ya kuddurü Ya kuddurü şahetil vücuhü lil`hayyil kayyümü.ve kad habe men hamele zulmen. Ta sin mim ha mim ayn sin kaf, meracel bahreyni yeltekıyani beynehüma berzehun la yebğıyani. Ha mim, ha mim, ha mim, el emru ve caen nasru fe aleyna la yünsarun. Ya kuddurü Ya kuddurü Ya kuddur. Bismillahirrahmanirrahim. Ha mim, tenzilül kitabi minallahil azizil alim. Ğafirüz zenbi ve kabilit tevbi şedidil ıkabi.Fein tevellev fekul hasbiyallahü la ilahe illa hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azim
  Bismillahirrahmanirrahim. Yühıbbunehüm kehubillahi.Vellezine amenü eşeddü hubben, lillahi velev yerallezine zalemü iz yerav nel, azabe ennel kuvvete lillahi cemian. Ve ennellahe şedidül azabi. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve ashabihi ecmaine Ya Kudduru ya Kudduru ya Kudduru. Ya Ekramel ekramine,ve ya erhamer rahimine. Velhamdülillahi rabbil alemin.Amin.

  Etkileri:

  Cuma günü sela vakti, gusul abdesti alıp .. rekat namaz kıldıktan sonra kıbleye doğru oturup, ... veye ... kez sevdiği kimsenin niyetine okursa,canı gönülden kendine aşık eder

  Karı koca arasında muhabbet için perşembe gecesi tatlı bir şey üzerine .. kere okunur ,karı koca yerlerse birbirlerini aşırı sever ve muhabbet olur,

  Kadınlar kullandıkları sürmenin üzerine okur,gözlerine o sümeden çekerse, onu gören herkes aşık olur

  Uzakta bulunan insanı,acele yanına getirmek isteyen,akarsu (dere) kenarına giderek,.. kere okuyup, Yarabbi bu suyun aktığı gibi filanın kalbi ve gönlü bana böyle aksın der ise, hakkında dua okunan kişi mutlaka niyet ve kast edilen yere gelir,

  Issız bir mahalde mum üzerine okuyup yakarsa, sevdiği kimse onun için mumun ateşi gibi onun için yanar tutuşur,onun yanına gelir,
  (niyet ederek okunucak)

  Yedi adet yaprak üzerine tenha ıssız bir yerde okuyarak, ateşe atarak yakılırsa, sevilmesi istenen kişi, aşkından deli divane olur.

  Bir erkeğin yada bir Kadının kısmeti bağlıysa bu dua yazılarak üzerinde taşımalı, tez vakitte kısmeti açılır, hayırlı talipleri çıkar, (arapçası yazılıcak)

  Parasının bereketli olması için, yazdırıp üzerinde taşınmalı

  Cümle alem düşman olsa, üzerinde taşıyana karşı ağzı dili bağlanır.

 2. Misafir

  Cevap: Kuduriye Duası ve Arapçası

  Reklamlar  kuduriye duasının arapca yazılışını istiyorum 3. Yardım
  Yeni Üye

  Cevap: Kuduriye Duası ve Arapçası

  Kuduriye Duası Arapça Yazılışı

  Bismillahirrahmanirrahim


  Allahüme ya Alimü ya azimü ya Rahmanü ya Rahimü ya Kadduru ente rabbi ve ilmike hasbi feni`mer rabbü rabbi ve ni`mel hasbü hasbi tensuru men teşaü ve inneke entel azizür rahimi, Ya Kudduru ya Kudduru ya Kudduru ve es`elükel azameti fil harekatı vessekanati vel kelimati vel iradati vel`hatarati minneş şeküri kane vezzununi vel evhami zülzilü zilzalen şediden, Ya Kudduru ya Kudduru ya Kudduru ve iz yekulül münafikune vellezine fi kulubihim meradün ma vaedenellahü ve resuluhu illa gururen,

  ya Kudduru ya Kudduru ya Kudduru veftah lena feinneke hayrul fatihin vağfir lena feinneke hayrul ğafirine.Verhamna feinneke hayrur rahmine.Sebbitna vensurna ve sehhir lena haza emri ve sahharel bahreyni li musa ve sahharatil cibalü vel hadidi li davüder rihı vel cinni vel insi li süleymani ve sehharetis sekaleyni Muhammed Mustafa Sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Kudduru ya Kudduru ya Kudduru ve sehhır lena küllün fil bahri hüve leke fil ardi vessemai vel mülki vel meleküti külle şey in bimakesebet bi hakkı kaf ha ya ayn sad

  Vensurna feinneke hayrun nasırine verzukna ve ente hayrur razikıyn. Ya kuddurü Ya kuddurü Ya kuddurü ve heb lena rihan tayyiben kema hiye fi ilmıke venşur aleyna min hazaini rahmetike verhamna biha hamlil keramati meas selameti vel afiyeti fid dünya vel ahireti Ya kuddurü Ya kuddurü Ya kuddurü Allahümme yessir lena umürena mear rahati likulübina ve eydina vesselameti ve kün lena haceten fi seferina ve halifete fi ehlina vatmün ala vücuhi a`daina vemsehühüm kulübün

  Ya kuddurü Ya kuddurü Ya kuddurü şahetil vücuhü lil`hayyil kayyümü. ve kad habe men hamele zulmen. Ta sin mim ha mim ayn sin kaf,meracel bahreyni yeltekıyani beynehüma berzehun la yebğıyani. Ha mim, ha mim, ha mim, el emru ve caen nasru fe aleyna la yünsarun. Ya kuddurü Ya kuddurü Ya kuddur.

  Bismillahirrahmanirrahim. Ha mim,tenzilül kitabi minallahil azizil alim. Ğafirüz zenbi ve kabilit tevbi şedidil ıkabi. Fein tevellev fekul hasbiyallahü la ilahe illa hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azim.

  Bismillahirrahmanirrahim. Yühıbbunehüm kehubillahi. Vellezine amenü eşeddü hubben, lillahi velev yerallezine zalemü iz yerav nel, azabe ennel kuvvete lillahi cemian. Ve ennellahe şedidül azabi. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve ashabihi ecmaine Ya Kudduru ya Kudduru ya Kudduru. Ya Ekramel ekramine, ve ya erhamer rahimine. Velhamdülillahi rabbil alemin. Amin.


 4. Misafir

  Cevap: Kuduriye Duası ve Arapçası

  Arapça Yazılışı ile Türkçe Yazılışı birbirine tutmuyor, arapça yazılışı varsa atabilir misiniz

 5. Suskun
  Moderator

  Cevap: Kuduriye Duası ve Arapçası

  Kuduriye Duası Arapça ve Türkçe yazılışı  İmraetu firgavne fe razaktehel cennete aleyke ya rab. Ve bi hakki ismikellezi ne deke bihi benu israile lemme cevezul bahra aleyke ya rab. Ve bi hakki ismikellezi ne deke bihilhidiru lemme meşe alelmei aleyke ya rab. Ve bi hakki ismkellezi ne deke bihi muhammedun sallalahu aleyhi ve selleme yevmelğari fe necceytehu aleyke ya rab. İnneke entel kerimul kebir. Hasbulalahu ve nigmel vekil. Vele Havle vele kuvvete ille billehilaliyyul azim. Ve sallallahu ale seyidine muhammedin ve ale elihi ve sahbihi ve selem.


 6. Misafir

  Cevap: Kuduriye Duası ve Arapçası

  Allah razı olsun çok anlamlı ve ziyeretçilere yönelik dua

 7. Misafir

  Cevap: Kuduriye Duası ve Arapçası

  Kuduriye duası lazımdı karşıma bu site çıktı hem yazılı hem türkçe hemde arapça metin olması konunun zengin bir şekilde hazırlandığını gösteriyor

+ Yorum Gönder