+ Yorum Gönder
Belirli Günler ve Dünya Gümrük Günü Bölümünden Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Gümrük ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. Suskun
  Moderator

  Reklamlar


  Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Gümrük

  Reklamlar


  Osmanlı İmparatorluğu Dönemi Gümrük Konusu

  Bazı yabancı tarihçiler, Osmanlı İmparatorluğu'nda birçok idari ve mali kurumların, İstanbul'un fethinden sonra toplu bir şekilde Bizans'tan alındığını yazmaktadırlar. Bazı tarihçiler de, gümrüklerimizin İstanbul'un fethinden sonra kurulup düzenlendiğini belirtirler.

  Ancak, gümrüklerimizin İstanbul'un fethinden sonra kurulup düzenlendiği ve bu düzenlemelerin de, Bizans gümrük sisitemi esas alınarak yapıldığı yolundaki görüşler, mevcut bilgilerle çelişmektedirler.

  İstanbul'un fethinden sonra gümrüklerimizle ilgili yapılmış olan düzenlemeler, Fatih Kanunnamesi'nin başlangıcında yer alan Hatt-ı Hümayun'da belirtildiği şekilde, ötedenberi yazılı ya da gelenek şeklinde uygulanmakta olan diğer kurallarla birlikte, gümrük kurallarının da bir araya getirilmesi, derlenmesi ve bir sıra halinde tasnif edilmesidir.

  Osmanlı İmparatorluğu'nda gümrüklerimiz ve gümrük vergisi konusu tanzimat öncesi dönem, tanzimat dönemi ve ikinci meşrutiyet dönemi olarak üç ayrı bölüm halinde ele alınmaktadır.

 2. Yeni Admin
  Super Moderator

  Cevap: Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Gümrük

  Reklamlar  Osmanlı Devletin de Özellikle İstanbul fethedildikten sonra Gümrük kapısını kontrol altına almaya ve geçen devletlerde üç çeşit vergi ve karşılığında altın alark adil bir şekilde yönetimini sürdürmüş oldu.+ Yorum Gönder