+ Yorum Gönder
Belirli Günler ve Dünya İnsan Hakları Günü Bölümünden Dünya İnsan Hakları Günü İle İlgili Kompozisyon ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. Suskun
  Moderator

  Reklamlar


  Dünya İnsan Hakları Günü İle İlgili Kompozisyon

  Reklamlar


  Dünya İnsan Hakları Günü Hakkında Kompozisyon örneği
  Dünya İnsan Hakları Günü Kompozisyon

  İnsanlar arasında ırk, din, renk, yaş, cinsiyet ayırımı yapmadan sevgi, saygı, dostluk duygularını geliştirmek, insanın insan olmak haysiyeti ile sahip olması gereken hakların hepsine “ İnsan Hakları” denir.
  İnsan hakları, kişiyi kendi özüyle yaşatacak kurallardır. İnsanın insana hükmetmesi, onu ezmesi insan onuruna yakışmayan ve kabul edilemeyecek bir davranıştır. Bu tür ayırımların yapıldığı toplumlarda kavga, çatışma, isyan eksik olmamıştır. İnsanlar arasında hak, eşitlik, adalet, özgürlük düşüncesi yaygınlaştıkça bu konuyla ilgili mücadeleler de artmıştır.

  İnsanlara insan oldukları için sahip olmaları gereken bir takım hakların bulunduğu fikri ilk kez İngiltere’den ortaya atıldı.19. Yüzyılda Amerika ve diğer bir çok ülkelere yayılan bu fikir akımından sonra 1789 Fransız İhtilali Avrupa’da insan haklarının kabul edilmesini ve uygulanmasını sağlamıştır.

  Amerikan Cumhurbaşkanı Roosvelt ile İngiliz Başkanı Churcill tarafından imzalanıp duyurulan Atlantik Beyannamesinde insan hakları genişletildi. Bu beyannamede insanlara millet, inanç, ırk ayırımı gözetmeksizin herkes için eşit haklar konmuş ve yasaların korumasına verilmiştir.
  24 Ekim 1945’te kurulan Birleşmiş Milletler Örgütü’nün öncelikle amacı dünyada barışı ve güvenliği sağlamaktı. 10 Aralık 1948 tarihinde Birleşmiş Milletler Örgütü “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi”ni kabul ve ilan etti.

  İnsan Hakları Beyannamesi 30 maddeden oluşmuştur. Bu beyanname insana değer veren, özgürlük, eşitlik tanıyan duyurudur.

 2. Yeni Admin
  Super Moderator

  Cevap: Dünya İnsan Hakları Günü İle İlgili Kompozisyon

  Reklamlar  Bu dünya insan haklarının çıkmasına vesile olan kişi ya zulüm görmüş veya zulüm görenlerin çektiği işkencelere dayanamayarak bu insan haklarını savunucusu olarak ortaya çıkmış ve insan haklarının en güzel korunmasına vesile olmuş çok vicdanlı bir kişidir. 3. Misafir

  Cevap: Dünya İnsan Hakları Günü İle İlgili Kompozisyon

  Dün bizlerde arkadaşlar insan olmanın ilk şartı din, dil, ırk gözetmeksizin bir arada yaşanması gerektiğine vurgu yaptık

+ Yorum Gönder