+ Yorum Gönder
Özel Günler ve Haftalar ve Ebeler Haftası Bölümünden 21- 28 Nisan Ebeler Haftası İle İlgili Bilgi ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. Kısaca
  Yeni Üye

  Reklamlar


  21- 28 Nisan Ebeler Haftası İle İlgili Bilgi

  Reklamlar


  Ebeler Haftası İle İlgili Bilgi

  Ebeler Haftası Hakkında Bilgi

  21- 28 Nisan Ebeler Haftası.jpg

  21-28 Nisan arası Ebelik Haftası olarak kutlanmaktadır. Batı dilinde ebe karşılığı kullanılan ''Midwife'' sözcüğü eski saxan dilinden gelmektedir. Düz anlamı ile doğuran bir kadınla birlikte olan kadın demektir. Bu sözcük aynı zamanda ''ebe'' anlamındadır.

  Ebelik mesleği ise dünyanın en eski mesleklerindendir. Eski çağlarda Asurlularda, Çinlilerde, Mısırda, Eski Yunanda, Hititlerde Ebelik mesleği vardı. Hekimlik kadar eski bir sanat olan ebelik eskiden ülkemizde anadan kıza geçen görgü ve deneyime dayanan bir meslekti. 19.yy'da İstanbul ve İzmir gibi büyük kentlerde isim yapmış ebelerin yanında usta-çırak yöntemi ile yetişen ''küçük ebe ''adı verilen genç hanımlar ebelik görevlerini yürütmüşlerdir.

  1909 yılında sivil ve askeri tıbbiye birleştirilmiş ve ilk ebe Sağlık Bakanlığına bağlı ortaokula dayalı ilke ebe okulu 1952 yılında Ankara Doğum Evinde açılmıştır. 1961-1962 öğretim döneminde bu okullar Doğum Evlerinden ayrılarak yeni bir düzenleme ile bağımsız bir kimlik kazanmış ve Sağlık Okulu adı altından öğrenimlerini sürdürmüşlerdir. Ebelerin Sağlık Meslek Liseleri Ebelik bölümlerini bitirmeleri koşulu getirilmiştir.

  Dünya Sağlık Örgütüne göre ''uygulandığı ülkelerde geçerliliği kabul edilmiş ebelik eğitimi girmeye hak kazandıktan sonra bu programı başarı ile tamamlayarak ebelik mesleğini yerine getirmek üzere (tecili yapılan) ya da kendisine yasal olarak izin verilen bireye EBE ünvanı adı verilir.

  Ana-Çocuk Sağlığı hizmetleriyle birlikte, doğum öncesi ve doğum, doğum sonrası dönemde anneye ve bebeklere bakım hizmetleri veren ebeler , koruyucu önlemler anne ve bebekte anormal durumların sapanması tıbbi önlemlerin sağlanması ve tıbbi yardımın olmadığı durumlarda ilkyardım ve acil önlemlerin alınması gibi hizmetler verir. Ebe, bu görevlerini hastane, klinik, sağlık ocağı, ya da diğer kurum ve kuruluşlarda yerine getirir. Sağlık alanında yurdumuzun her köşesinde oldukça kutsal bir görev ifa etmektedir.

  Ağır fedakarlıklar içerisinde görev ve sorumluluklarını yerine getirmeye çalışan ebeler, sağlık sistemimizin vazgeçilmez unsurlarından biridir.


 2. Misafir

  Cevap: 21- 28 Nisan Ebeler Haftası İle İlgili Bilgi

  Reklamlar  Çok teşekkür ederim Ebeler haftası hakkında bilgim oldu emeğinize sağlık+ Yorum Gönder