+ Yorum Gönder
Özel Günler ve Haftalar ve Ebeler Haftası Bölümünden Ebeler Haftası İle İlgili Genel Bilgi 21- 28 Nisan ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. Kısaca
  Yeni Üye

  Reklamlar


  Ebeler Haftası İle İlgili Genel Bilgi 21- 28 Nisan

  Reklamlar


  21- 28 Nisan Ebeler Haftası İle İlgili Genel Bilgi

  Ebeler Haftası Hakkında Genel Bilgi

  Ebeler Haftası İle İlgili Genel Bilgi  Ebelik, gebelik döneminde gebeliğin teşhisi ve gözetimi ile normal doğum yaptırmakla görevli kişilerin oluşturduğu tıbbi bir meslektir. Bu mesleği icra eden kişiler "ebe" olarak isimlendirilir.

  Ebeler genellikle kadın olmakla birlikte, bazı Batı ülkelerinde erkeklere de ebelik hakkı tanınmıştır. Ebelik uygulamaları, dünya ebeleri arasında belirgin farklılıklar gösterse de, genellikle gebeliğin doğal, normal yanları üstünde yoğunlaşır; ebeler doğum öncesi bakımı sağlar, doğumun gidişini yönlendirir ve normal doğumları yaptırırlar.

  Dünyada ebelik
  Ebelik, tarihin çok eski dönemlerinden bu yana uygulanan bir tıbbi meslektir. Günümüzde de dünyanın her yerinde, yalnızca tıbbi bakımın çok kısıtlı olduğu uzak kırsal bölgelerde değil, bebek ölüm oranının çok düşük olduğu Japonya ve Hollanda gibi birçok gelişmiş ülkede de, bebeklerin çoğu ebeler tarafından doğurtulmaktadır.ebeLik geçmişten gunumuze kutsal mesleklerden biridir.

  Genellikle, ebeler doğum sancıları ve doğum sırasında, yüksek teknoloji donanımlarından çok az yararlanırlar. Batı ülkelerinde birçoğu, epiziyotomi (dölyolu girişinin cerrahi yöntemle genişletilmesi) gibi girişimleri güvenli biçimde yapmak için gerekli ek eğitimi görmüşlerdir.

  Ebelik eğitimi
  Ebelik eğitimi ülkeden ülkeye, basit çıraklık eğitiminden ebelik konusunda ek eğitim gören diplomalı ebelere, hemşire-ebelik diploması veren öğretime kadar değişir. Türkiyede ebelik yapabilmek için ebe okullarından diploma almış olmak gerekir. Diplomalı ebe bulunmayan yerlerde, bir hastanede üç ay çalışma sonunda alınan ebelik belgesi de, ebelik yapmaya izin verir. Diplomasız ve belgesiz ebelik yapanlar, hafif hapis ya da hafif para cezalarıyla cezalandırılırlar. Ebelerin reçete yazmaları yasaktır.{ebe} insanligin dunyaya acilan kapisinda sizi bekler.

  Ebe; ebelik eğitim programına girmeye hak kazandıktan sonra, bu programı
  başarıyla tamamlayarak Ebelik mesleğini yerine getirmek üzere, tescili yapılan ya
  da kendisine yasal olarak izin verilen kişidir.

  Sağlık Bakanlığı’na göre ebe; ana-çocuk sağlığı hizmetlerini yürüten, doğum öncesi, doğum, sonrası hizmetleri veren,doğum yaptıran 0-6 yaş grubu çocuk beslenme ve aşıları yapan, aile planlaması, kişisel temizlik kuralları, ilk yardım, bulaşıcı ve sosyal hastalılardan korunma
  – savaşla ilgili konularda bireye , aileye, topluma sağlık eğitimi veren , doğum, ölüm istatistik verileri toplayan , değerlendiren kamu kuruluşları ile gerekli işbirliğini sağlayan insani ve ahlaki davranışları ile örnek, sağlık bakanlığınca tescil edilmiş bir okuldan mezun olan meslek mensubudur.

  Dünya Sağlık Örgütü ebeyi; Gebelik sırasında, doğumda ve doğumdan sonra gerekli bakım ve danışmanlığı sağlamak, normal doğumları kendi sorumluluğunda yaptırmak, yenidoğanın bakımını, aile planlaması danışmanlığını yapmak üzere eğitilmiş kişi olarak tanımlar.

  Uluslararası Ebeler Konfederasyonu’na (ICM) göre ebe; gebelik, doğum ve doğum sonu dönemde kadının bakımını sağlayan, gerekli tavsiyelerde bulunan, kendi sorumluluğunda doğumu gerçekleştiren, yenidoğanın bakımını sağlayan ve kadın ile işbirliği içinde çalışan, güvenilir ve sorumluluk sahibi bir profesyoneldir. Yine ICM ebeyi, sağlık danışmanlığı ve eğitiminde, yalnız kadın için değil toplum ve aile için de önemli bir görev alan bir sağlık personeli olarak görür. Bu görev, antenatal eğitim ve ebeveynliğe hazırlanma, cinsellik ve üreme sağlığı ve çocuk bakımını içerir.

  Ebelik tarihin en eski mesleklerinden biridir. Yeni bir canlının dünyaya gelmesine yardımcı olmak, doğum ağrısı çeken bir annenin acısını dindirmek ve aileye istek ve özlemle beklenen birinin katılımını sağlamak ebelerin toplum içinde saygın bir yer edinmesine neden olmuştur


 2. Misafir

  Cevap: Ebeler Haftası İle İlgili Genel Bilgi 21- 28 Nisan

  Reklamlar  Ebeler haftası geniş bilgiden dolayı teşekkürleri mi sunarım+ Yorum Gönder