+ Yorum Gönder
Özel Günler ve Haftalar ve Ebeler Haftası Bölümünden Dünya'da Ebelik Tarihi ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. Kısaca
  Yeni Üye

  Reklamlar


  Dünya'da Ebelik Tarihi

  Reklamlar


  Dünya'da Ebelik Ne Zaman Başladı

  Dünya'da Ebelik

  Ebe; ebelik eğitim programına girmeye hak kazandıktan sonra, bu programı başarıyla tamamlayarak Ebelik mesleğini yerine getirmek üzere, tescili yapılan ya da kendisine yasal olarak izin verilen kişidir.

  Sağlık Bakanlığı’na göre ebe; ana-çocuk sağlığı hizmetlerini yürüten, doğum öncesi, doğum, sonrası hizmetleri veren,doğum yaptıran 0-6 yaş grubu çocuk beslenme ve aşıları yapan, aile planlaması, kişisel temizlik kuralları, ilk yardım, bulaşıcı ve sosyal hastalılardan korunma – savaşla ilgili konularda bireye , aileye, topluma sağlık eğitimi veren , doğum, ölüm
  istatistik verileri toplayan , değerlendiren kamu kuruluşları ile gerekli işbirliğini sağlayan insani ve ahlaki davranışları ile örnek, sağlık bakanlığınca tescil edilmiş bir okuldan mezun olan meslek mensubudur.

  Dünya Sağlık Örgütü ebeyi; Gebelik sırasında, doğumda ve doğumdan sonra gerekli bakım ve danışmanlığı sağlamak, normal doğumları kendi sorumluluğunda yaptırmak, yenidoğanın bakımını, aile planlaması danışmanlığını yapmak üzere eğitilmiş kişi olarak tanımlar.

  Uluslararası Ebeler Konfederasyonu’na (ICM) göre ebe; gebelik, doğum ve doğum sonu dönemde kadının bakımını sağlayan, gerekli tavsiyelerde bulunan, kendi sorumluluğunda doğumu gerçekleştiren, yenidoğanın bakımını sağlayan ve kadın ile işbirliği içinde çalışan, güvenilir ve sorumluluk sahibi bir profesyoneldir. Yine ICM ebeyi, sağlık danışmanlığı ve eğitiminde, yalnız kadın için değil toplum ve aile için de önemli bir görev alan bir sağlık personeli olarak görür. Bu görev, antenatal eğitim ve ebeveynliğe hazırlanma, cinsellik ve üreme sağlığı ve çocuk bakımını içerir.

  Ebelik tarihin en eski mesleklerinden biridir. Yeni bir canlının dünyaya gelmesine yardımcı olmak, doğum ağrısı çeken bir annenin acısını dindirmek ve aileye istek ve özlemle beklenen
  birinin katılımını sağlamak ebelerin toplum içinde saygın bir yer edinmesine neden olmuştur.

  · Ebelik insanlığın varoluşu ile başlar.

  · M.Ö. 5000 – resimlerde çömelmiş ıkınan kadınlara ve onlara yardım eden ebe resimleri
  görülmüştür.

  · İncilde ebelerden bahsedilmektedir. ebeliğin kutsal bir meslek olduğu eski mısırda kral
  Pharaol’un ebeler Shifra ve Pua ‘ya emirler verdiği gözlenmektedir. Ayrıca Musa Peygamber
  de ebelerin kutsallığını anlatmaktadır.

  · Kaho’nun da M.Ö. 2000 yılında ebelerden bahsettiği bilinmektedir.

  · Eski Yunan’ da hipokratın bazı doğumlara yardım ettiği bu nedenle de ona “erkek babaanne”
  dendiği bilinmektedir.

  · Efesli Soranus M.S. 98-138 ebelik hakkında yazılar yazmış ders vermiştir. Ebelerde olması
  gereken özelliklerden söz etmiştir. Kitabın adı “GYNAECOLOJY” dir.
  · Yıllarca ebelik anneden kıza geçen, yavaş gelişen bir meslek olmuştur.

  · 15. Yy da Almanya’da ilk ciddi kitap 1513 yılında EUCHARIUST-rhadıo tarafından
  genç kadın ve ebe ROSHENGARTON adı ile yazılmıştır.

  · 1450 de İngiliz ebeler lisanslarını Kardinaller Meclisinden aldılar.

  · 1560 Fransız Kralı 3. Henry ebelik eğitiminde standartları belirledi ve ebelerin sınava girmesini
  sağladı.

  · 1536 –1636 doğum yardımı üzerine ebe Louise Bourgeuis çok önemli yazılar yazmıştır ve
  pek çok yazıda referans olarak gösterilmiştir.

  · JEAN LIOBAUT 1649 da Cenovalı ebelere doğumu kolaylaştırmak için Simfisis pubis eklemini
  genişletme yöntemlerini anlatmıştır.

  · 1640 da yazılan PRATICA – OF PHISICK kitabında doğum hızlandırmak için bazı ilaçlardan
  bahsedildi ve Cloroform ebelikte kullanıldı.

  · 1616 da Elizabeth Cellien hastanalerde doğum ve lohusalık bölümü kurdu.

  · 1701 de İngiltere ve Fransa’daki bu gelişmelere paralel gelişmeler Almanya’da da yaşandı.
  JUSKINA SIEGIMUNDIN ebelik üzerine öğrenci-hoca söyleşisi şeklinde bir kitap yazmıştır.

  · Fransa’da 1745 -1810 yılları arasında yaşayan Baudelockue 1775 de “ Doğum Sanatının
  Esasları “kitabını yazmıştır.

  · 1733 de Marie Louise La Chapalle (1769-1821 ) adlı ebelik öğretmeni forseps
  uygulamalarındaki tekniği ile tanınmış 3 ciltlik bir kitap yazmıştır.

  · 1773-1841 Marie – Anne Bouvin bol şekilli bir ebelik kitabı yazmıştır.

  · 1819 da Laennec steteskopu bulmuş ve ilk kez obstetride kullanmıştır.

  · İngiliz Sir J.V.Simphson (1811-1870 ) forseps ve kloroformu obstetriye sokmuş 1857 de
  kraliçe Victoria nın kloroformu resmen kabul etmesiyle ebelik bilimsel anlamda gelişti.


 2. Misafir

  Cevap: Dünya'da Ebelik Tarihi

  Reklamlar  İsmi gibi yaşayanlar ebelerdir.+ Yorum Gönder