+ Yorum Gönder
Belirli Gün ve Haftalar - Kurtuluş Günleri ve Kurtuluş Günleri Bölümünden 1 Nisan Van Erciş'in Kurtuluşu Hakkında Bilgi ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. Suskun
  Moderator

  Reklamlar


  1 Nisan Van Erciş'in Kurtuluşu Hakkında Bilgi

  Reklamlar


  1 Nisan Van Erciş'in Kurtuluşu İle İlgili Bilgi

  1 Nisan Van Erciş'in Düşman İşgalinden Kurtuluşu

  1 nisan van ercis kurtulusu.jpeg

  Erciş, Van ilinin en büyük ilçesidir. Van ilinin kuzeyinde, gölün sahilinde bir şerit halinde uzanan ve sırtını kuzeyde yüksek dağ ve tepeler yaslamış Erciş’te, her mevsim ayrı bir güzellikte yaşanır. Gölden içerilere gidildikçe çeşitli meyveleri yetiştiren bahçeleri ,diz boyu yükselen ekin tarlaları ve kavak ağaçlarıyla yeşilin her tonu gözler önüne serilir. Bu yüzden Erciş,çevrede “Yeşil Erciş” olarak bilinir.

  13. yüzyılda ünlü ticaret yolunun geçtiği Erciş’in bugün doğunun batıya açılan kapısı olması buraya ayrı bir önem kazandırmıştır. İran’dan Ortadoğu ülkelerine giden transit yol buradan geçmektedir. Erciş-Ağrı , Erciş-Bitlis ve Erciş-Van karayoluyla yurdumuzun her tarafına gidilmektedir

  Erciş Ovası, Van Gölü kıyılarının en geniş ovalarından biridir. Ova, geniş vadiler boyunca içerilere sokulmuştur. Zilan Deresi’nin geçtiği yerlere “Hatun Çukurovası” , üzerinde Erciş ilçesinin bulunduğu düzlüğe de “Suluova” adı verilmektedir. Ayrıca bol otlu ve sulu birçok ova ve yaylası bulunmaktadır

  Doğu Anadolu bölgesinin Tatvan’la birlikte en gelişmiş ve düzenli ilçesidir. Ticaret hayatı güçlüdür fakat özellikle Kükürt gibi doğal ürünlerini işleyecek bir orta boy sanayiden yoksundur. Şehrin önemli geçim kaynaklarının başında Erciş Şeker Fabrikası gelmektedir. Ayrıca Vangölü havzasındaki ilçe belediyeler içerisinde ekonomik gelişme itibariyle ilk sıradadır.

  . Doğal güzellikleri itibariyle ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Şehrin Osmanlı dönemindeki mahalle düzeni korunmakla beraber on yıllarda yüksek katlı yapılaşmaların artmasıyla doğal görünümünü kaybetmiştir. Vangölü kıyıları da aynı ekolojik sorunla yüzyüzedir. Korunması ve doğal özellikleri geliştirilmesi gereken bir beldedir. Türkiye’nin en güzel ilçelerinden biridir.

  ERCİŞ’İN KURTULUŞU

  Hazreti Ömer'in ve Hazreti Osman'ın Halifeliği zamanında İslam Orduları tarafından ele geçirilen Erciş daha sonra Bizanslılar'ın eline geçmiştir.Bir müddet Emeviler'in ve Abbasiler İnde hakimiyetinde kalan Erciş,tekrar Bizanslılar'ın elinde iken bu bölgeye Çağrı Bey'in başında bulunduğu Oğuz Türkleri'nin akını
  başlar(1018).

  1054 yılında bizzat Tuğrul Bey'in başında bulunduğu Selçuklu Ordusu ele geçirilen Erciş,1071 Malazgirt meydan Muharesiyle de tamamıyla Selçuklular'ın hakimyetine girmiştir. Bu dönemde Erciş komşu beyliklerle çıkan savaşlarda sürekli akınlara uğramış,bir defasında da 1208 yılında Gürcüler'in büyük bir ordu ile ilerlemesiyle işgal edilip bütün servetler yağma edilmiş ve halkın bir kısmı esir ve katledildikten sonra şehir yıkılmıştır. İlhanlılar'ın ve Celayirliler'in de hakimiyetine giren Erciş özellikle Ilhanlılar döneminde büyük önem kazanmış ve ilçenin kuzeyinde bulunan Aladağ hükümdarların yaylağı (yazlığı)olmuştur. Ayrıca Tebriz'den Erzurum'a giden ünlü ticaret yolunun buradan geçmesi Erciş'i bölgenin en işlek ve önemli bir şehri haline getirmişti.

  Erciş daha sonra Karakoyunlular'ın hakimiyetine girdi. Karakoyunlular Beyliği'nin temeli Bayram Hoca tarafından Erciş'te atıldı. Bayram Hoca "takriben 15 yıl Erciş'te hüküm sürdü. Bayram Hoca'dan sonra Kara Mehmet, Kara Yusuf, İskender, Cihan Şah ve Sultan Hasan Ali hükümdar oldular. 1401 yılında Timur tarafından da işgal edilen Erciş ve çevresi, Cihan Şah'ın başında bulunduğu Karakoyunlular'ın 1467 yılında Akkoyunlular'a yenilmesiyle el değiştirmiş Akkoyunlular'ın hakimiyetine girmiştir. 1503'de de Şah İsmail Akkoyunlular Devleti'ni yıkınca bu defa Erciş Safeviler'in eline geçti 1514 Çaldıran Zaferi'yle Osmanlılar'ın eline geçen Erciş Osmanlılar'ın geri çekilmesiyle tekrar Safeviler 'in hakimiyetine girdi.

  16 Eylül 1534'de de Kanuni Sultan Süleyman Erciş'e geldi.Fakat Osmanlı Ordusu'nun çekilmesiyle birlikte Safeviler tekrar Erciş'e geldi ele geçirdiler. 25 Ağustos 1548'de yapılan İkinci İran Seferi ile Van kesin olarak Osmanlılar'ın hakimiyetine girdi. 1551 yılında Şah Tahmasb'a direnen Erciş Kale Beyi Bohtanlı İbrahim Bey ihanet yoluyla öldürüldükten sonra Erciş yeniden Safeviler'in eline geçti. 29 Mayıs 1555 Amasya Antlaşmasıyla Safeviler bu bölgeden çekilmiş, Erciş yeniden kurulan Van Beylerbeyliğine bağlı bir sancak olarak Osmanlı İmparatorluğu'na katıldı.

  1914 Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla 12 Mayıs 1915 tarihinde Ermeniler'in Teşvik ve yardumlarıyla Erciş Ruslar tarafından işgal edildi. Bunun üzerine halkın büyük bir kısmı Adilcevaz-Bitlis karayoluyla içerilere çekilmeye başladı. Diyarbakır ve daha ötelere gitmeye çalışan insanların bir çoğu 70 km.'lik Bitlis Deresi'nde hastalık ve kıtlık nedeniyle şehit oldu. 1917 Bolşevik ihtilalarıyla Ruslar buraları Ermeniler'e terkederek ayrıldı. Ermeniler ise yıllarca beraber yaşadıkları, iyilik ve dostluk gördükleri insanları işkence ve katliamlarla yok etmeye başladı.

  1918 yılı nisan ayında Erciş Silahlı Kuvvetlerimiz ve milislerimiz tarafından kurtarıldığı zaman nüfusu yok denecek kadar azalmış, her tarafı yıkılmış, yıkılmışharabe bir şehir haline gelen Erciş'i yeniden onarmaya başladı.


 2. Misafir

  Cevap: 1 Nisan Van Erciş'in Kurtuluşu Hakkında Bilgi

  Reklamlar  Vanı hep uzaktan inceledim dinledim birde gitmek nasip olsa devletimiz oraya yaptığı yatırımlarıda görmek istiyorum+ Yorum Gönder