+ Yorum Gönder
Her Telden ve Markalar Tarihi Bölümünden Markanın İşletmeler İçin Önemi Nedir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. Kısaca
  Yeni Üye

  Reklamlar


  Markanın İşletmeler İçin Önemi Nedir

  Reklamlar


  Markanın İşletmeler İçin Önemi İle İlgili Bilgi

  ünümüzün zorlayıcı rekabet ortamında güçlü bir markaya sahip olmak firma sahipleri açısından, rakipleri arasından sıyrılmak, yüksek pazar payına sahip olmak ve başarıya ulaşmak demektir. İyi bir logo tasarımı ve isim, marka yaratmanın sadece bir parçasını oluşturmaktadır. Marka, tüketiciye bir mesaj vermek ve onların gözünde güçlü bir imaj yaratmaktır. Çeşitli özellikler ile güçlü bir kimliğe bürünmüş olan marka sayesinde firma sahipleri tüketicilerin güvenini kazanarak sadık bir müşteri kitlesine sahip olurlar, fiyatları yüksek tutarak kar edebilirler ve bu sayede firmanın ayakta kalmasını garanti altına alabilirler. Gününümüzde kredi kartı kullanımının yaygınlaşarak alım gücünün artması ile birlikte, tüketiciler özellikle de genç nesil, alacağı ürün markasının kendine yükleyeceği imaj için markaya fazla para ödemekten çekinmemektedir. Her yeni gelen nesilin markaya olan düşlünlüğünün artarak devam ettiği göz önünde bulundurulduğunda firma sahiplerinin neden güçlü bir markaya sahip olmaları gerektiği daha iyi anlaşılmaktadır.

  Marka tescil edildiğinde yasallaşır. İşletme bakımından marka kullanmanın yasal korunma dışında çeşitli faydaları vardır. Markanın işletmelere faydaları aşağıdaki gibidir:

  -Tutundurmaya yardımcı olur ve talep yaratmada etkilidir.
  -Tüketicide firmaya bağlılık yaratır.
  -İkame malları yüzünden satış kaybı tehlikesini önler.
  -Marka kullanılması malı pazarlama kanallarına doğru çeker, zira iyi tanınan marka aracı kuruluşlarda aranır.
  -Fiyat istikrarına olumlu etki eder, marka, sahibi firmaya, aracı kuruluşların sık sık fiyat değişikliği yapmamalarını, değişik aracıların malı farklı fiyatlardan satmamalarını sağlamada yardımcı olur.
  -Aracılar, marka olan malları tercih ederler.

  Marka sahibi olmanın avantajları dolayısıyla, firmalar marka yaratmayı işlerinin en önemli parçalarından birisi olarak görmelidir. Bunun için firmanın hangi endüstride ve pazarda iyi olduğu saptanmalı ve misyon bildirisi yayınlanmalıdır. Markayı yaratacak kişilerin vizyon sahibi olmaları da önemli noktalar arasındadır. Sıkı rekabet ortamında bir firma rakiplerden farkının ne olduğunu belirlemeli ve bunun üzerinde durmalıdır. Bu noktada hedefler belirlenerek büyümeyi gerçekleştirecek güçlü yanlar üzerinde çalışılmalıdır. Firmanın, rakiplerinden farkları ve tüketicilere en iyi hizmeti verebilmek için gerçekleştirdiği işler, reklam faaliyetleri ya da farklı kanallar aracılığı ile tüketicilere duyurulmalıdır.

  Günümüzde markanın sahip olduğu özellikler bazı ürün ve hizmetlerin tercih edilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Tüketicilerin büyük çoğunluğu markanın kendilerine sosyal bir statü kazandırdığını düşünerek ona bağlılık duyarlar. İhtiyaç duyduğunda veya tavsiye etmek durumunda kaldığında farkında olmadan kendisi için önemli hale gelen bir sembol olarak gördüğü markayı başkalarına tavsiye eder. Bu tarz davranışlarda marka sahibinin kullanıcılarına verdiği güven yanında, marka imajını ve bilinirliğini arttırmak için harcadığı emek ve çabalar büyük önem taşımaktadır.


+ Yorum Gönder