+ Yorum Gönder
Her Telden ve Markalar Tarihi Bölümünden Markanın Fonksiyonları Nelerdir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. Kısaca
  Yeni Üye

  Reklamlar


  Markanın Fonksiyonları Nelerdir

  Reklamlar


  Markanın Fonksiyonları Hakkında Bilgi

  Marka fonksiyonları, tüketicilerin markaya ilişkin pazarlama faaliyetlerine karşı tepki vermelerinde büyük rol oynadıklarından dolayı firmalar için önem taşımaktadırlar.

  Markanın fonksiyonlarını 4 grupta toplamak mümkündür. Bunlar, kalite güvence fonlsiyonu, kişisel kimlik fonksiyonu, sosyal kimlik fonksiyonu ve statü fonksiyonudur.

  Kalite Güvence Fonksiyonu

  Üründen beklenen nitelik ve kalitenin teminatı markadır. Tüketici markasına güvenerek bir ürünü ya da hizmeti tercih eder. Bu güvence tüketicilerin bugün beğendiği ürün ve hizmetlerin yarın da aynı olacağını ifade eder. Yani kalitede bir standart vardır ve kalite güvence fonksiyonu bu standardın temin edilmesini sağlar.

  Kişisel Kimlik Fonksiyonu

  Kişisel kimlik fonksiyonu, tüketicinin kendi kişiliğini bazı markalar ile özdeşleştirmesi ve onlara karşı eğilim hissetmesidir. Literatürde marka etkileri temel olarak ürün imajı ve kişisel imajın tüketici davranışları ile uygunluğuna dayanmaktadır. Tüketicinin kendi imajını marka imajı ile zenginleştirme fikrine dayanmakta ve böylece satın alma eylemi gerçekleşmektedir.

  Sosyal Kimlik Fonksiyonu

  Bireyler kendi imajları ile ürün imajlarını kıyaslarken bunu sosyal bir yapı içinde gerçekleştirmektedirler. Dolayısıyla bireyin bir gruba dahil olması, engetrasyonu belli bazı imajları tercih etmesi ya da tercih etmemesi ile desteklenebilir. Aynı zamanda imajlar, bireylerin kendini diğer kişi ya da gruplardan soyutlamasını da sağlayabilir. Burada markalar özellikle yaş gelişimlerinin gereği arkadaş gruplarınca kabul görme, kendilerini diğer gruplardan ve özellikle yetişkinlerden soyutlama ihtiyacında olan gençler açısından önemli görevler üstlenmektedir. Tüketiciler, bir gruba ait olmak ve grup içinde iyi bir şöhrete sahip

  olmak için belli bir markaya sahip olmak isterler. Bu sayede bulundukları sosyal ortamda psikolojik olarak kullandıkları ürünün kimliği altında kendilerini daha iyi hissederler.

  Statü Fonksiyonu

  Sosyal bir çevrede tüketicinin kullandığı markalar, üçüncü kişilere kendi kişiliği hakkında bilgi vermektedir. Araba, spor araçları, kıyafet, teknik ürünler gibi bazı ürünler kişilerin kendi imajlarını üçüncü kişilere göstermeleri açısından çok elverişlidir. Son zamanlarda markalar belirli değerlerin ifadesinde sembol aracı olarak kullanılmaktadır. Marka kullanımı ile tüketici prestij kazandığını düşünmektedir.

  Vinegron ve Johnson’a göre marka kullanımının statü fonksiyonu aşağıdaki özellikleri kapsamaktadır.

  -Marka bireysel güç ve sosyal statünün sembolüdür
  -Sosyal kabulün yansımasıdır
  -Az sayıdaki insana sınırlı bir takdimdir
  -Duygusal deneyimlere katkıda bulunur
  -Teknik üstünlük sağlar


 2. Misafir

  Cevap: Markanın Fonksiyonları Nelerdir

  Reklamlar  Çok güzel hazırlamışsınız konuyu elleriniz dert görnesin marka insanlar arasında alışverişte en büyük alım gücünden bir tanesidir.+ Yorum Gönder