+ Yorum Gönder
Bilgi Hazinesi ve Matematik Dersi Bölümünden Prizmaların Açılımları ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. Operatör
  Moderator

  Reklamlar


  Prizmaların Açılımları

  Reklamlar


  Prizmaların açılımları hakkında bilgi

  Prizmaların açılımları nelerdir

  Prizma Nedir?

  Birbirine eşit ve paralel iki düzlemin köşelerinin birleşmesi sonucu elde edilen cisme prizma denir.

  Dik Prizma Nedir?

  Tabanları herhangi bir çokgensel bölgeyan yüzleri dikdörtgensel bölge olan cisimlere dik prizma denir.Dik prizmalarda tabanları birleştiren yanal ayrıtlar tabanlara diktir.
  Tabanları düzgün çokgensel bölge olan dik prizmalara düzgün dik prizmalar denir.
  Prizmalar tabanlarına göre isimlendirilir.Üçgen prizmakare prizmadikdörtgenler prizmasıaltıgen prizmabeşgen prizma gibi...

  Cisim Köşegeni: Prizmada karşılıklı alt köşeyi üst köşeye birleştiren uzunluğa cisim köşegeni denir.Küpte 4 tane cisim köşegeni vardır.

  Dik Prizmaların Özellikleri

  1) Tabanları birbirine eş ve paraleldir.
  2) Yan yüzleri dikdörtgensel bölgelerdir.
  3) Herbir köşede kesişen ayrıtları birbirine diktir.
  4) Yanal ayrıtlar aynı zamanda yüksekliktir.

  Dik Prizmaların Alanları

  Dik prizmaların alanı demek prizmanın dış yüzeyinin kapladığı alan demektir.Tüm dik prizmaların alanı için aşağıdaki formül kullanılır.
  Alanı=2.(taban alanı)+(yükseklik).(taban çevre uzunluğu)
  Küpün Alanı:
  A=6.a
  Dikdörtgenler Prizmasının Alanı:
  A=2.(a.b+a.c+b.c)

  Dik Prizmaların Hacimleri

  Dik prizmaların hacmi demek içine doldurulan sıvının kapladığı yer demektir.Tüm dik prizmaların hacmi için aşağıdaki formül kullanılır.
  Hacim=(taban alanı).(yükseklik)
  Küpün Hacmi:
  V=a.a.a
  Dikdörtgenler Prizmasının Hacmi:
  V=a.b.c

  Küp

  6 Tane karesel bölgenin birleşmesi sonucu meydana gelen kapalı kutu şekline küp denir.6 Tane birbirine eşit kare vardır.Tavla zarını örnek verebiliriz.

  kup.jpg

  Kare Dik Prizma

  2 Tane karesel4 tane dikdörtgensel bölgenin birleşmesi sonucu meydana gelen prizmaya kare dik prizma denir. Gökdelenleri örnek verebiliriz.

  kare dik prizma.jpg

  Kare Dik Prizmanın Özellikleri:

  Yüz Sayısı=6
  Yanal Yüz Sayısı=4
  Taban Sayısı=2
  Köşe Sayısı=8
  Yanal Ayrıt Sayısı=4
  Taban Ayrıt Sayısı=8
  Toplam Ayrıt Sayısı=12
  Tabanlar kareyanal yüzler dikdörtgendir.

  Dikdörtgenler Prizması

  6 Tane dikdörtgensel bölgenin birleşmesi sonucu meydana gelen prizmaya dikdörtgenler prizması denir.Kibrit kutusunu örnek verebiliriz.

  dikdortgenler prizmasi.jpg

  Dikdörtgenler Prizmasının Özellikleri:

  Yüz Sayısı=6
  Yanal Yüz Sayısı=4
  Taban Sayısı=2
  Köşe Sayısı=8
  Yanal Ayrıt Sayısı=4
  Taban Ayrıt Sayısı=8
  Toplam Ayrıt Sayısı=12
  Tabanlar ve yanal yüzler dikdörtgendir.

  Üçgen Dik Prizma

  2 Tane üçgensel3 tane dikdörtgensel bölgenin birleşmesi sonucu meydana gelen prizmaya üçgen dik prizma denir.Çatıları örnek verebiliriz.

  ucgen Dik Prizma.gif

  Üçgen Dik Prizmanın Özellikleri:

  Yüz Sayısı=5
  Yanal Yüz Sayısı=3
  Taban Sayısı=2
  Köşe Sayısı=6
  Yanal Ayrıt Sayısı=3
  Taban Ayrıt Sayısı=6
  Toplam Ayrıt Sayısı=9
  Tabanlar üçgenyanal yüzler dikdörtgendir.

  Altıgen Dik Prizma

  2 Tane altıgensel6 tane dikdörtgensel bölgenin birleşmesi sonucu meydana gelen prizmaya altıgen dik prizma denir.Arı peteklerini örnek verebiliriz.

  Altigen Dik Prizma.jpg

  Altıgen Dik Prizmanın Özellikleri:

  Yüz Sayısı=8
  Yanal Yüz Sayısı=6
  Taban Sayısı=2
  Köşe Sayısı=12
  Yanal Ayrıt Sayısı=6
  Taban Ayrıt Sayısı=12
  Toplam Ayrıt Sayısı=18
  Tabanlar altıgenyanal yüzler dikdörtgendir.

  Beşgen Dik Prizma

  2 Tane beşgensel5 tane dikdörtgensel bölgenin birleşmesi sonucu meydana gelen prizmaya beşgen dik prizma denir.

  Besgen Dik Prizma.jpg

  Beşgen Dik Prizmanın Özellikleri:

  Yüz Sayısı=7
  Yanal Yüz Sayısı=5
  Taban Sayısı=2
  Köşe Sayısı=10
  Yanal Ayrıt Sayısı=5
  Taban Ayrıt Sayısı=10
  Toplam Ayrıt Sayısı=15
  Tabanlar beşgenyanal yüzler dikdörtgendir.

  EĞİK PRİZMALAR

  Tabanları herhangi bir çokgensel bölgeyan yüzleri paralelkenarsal bölge olan cisimlere eğik prizma denir.Tabanları birleştiren yanal ayrıtlar tabanlara dik değildir.Eğik prizmalarda yan yüzler paralelkenardır.

  egik prizmalar.gif

  DİK DAİRESEL SİLİNDİR NEDİR?

  Silindir geometrik bir cisimdir.

  Hacmi: V = π. r². h

  Yüzey alanı: A = 2π r² + 2 π r h = 2 π r ( r + h ).

  Bir dikdörtgenin bir kenarı etrâfında döndürülmesiyle elde edilir. Bu silindire dik veya eğik silindir denir. Alt ve üst tabanı dâiredir. Soba borusu dik silindire bir örnektir.

  SİLİNDİR'İN ALANI:

  A = yanal alan + 2.taban alan
  A = 2.π.r.h + 2.π.r.r
  (π=314 alırız r taban yarıçapı h yükseklik)

  Örnek: Taban yarıçapı 1cm ve yüksekliği 4cm olan silindirin alanını bulunuz.(π=3)
  A= 2.3.1.4+2.3.1.1= 24+6= 30cmkare

  SİLİNDİR'İN HACMİ:

  H = taban alan.yükseklik
  H = π.r.r.h
  (π=314 alırız r taban yarıçapı h yükseklik)
  (konserve tenekesi)

  Örnek: Taban yarıçapı 4cm ve yüksekliği 5cm olan silindirin hacmini bulunuz.(π=3)
  H= 3.4.4.5= 240cmküp

  Silindirin Açınımı ve Açık Şekli

  Silindirin acinimi ve acik sekli.gif

 2. Misafir

  Cevap: Prizmaların Açılımları

  Reklamlar  Prizmaların açılımı günlük hayatta kullandığımız şeylere genlde benzer aklımız o anda prizma yapılarında olmadığından aklımıza gelememektedir. 3. Misafir

  Cevap: Prizmaların Açılımları

  görsel, sayısal ve yazı olarak konu anlayılınca akılda daha kalıcı oluyor

 4. Misafir

  Cevap: Prizmaların Açılımları

  Akılda iyi kalıyor görselleri günlük yaşamda onlara benzeyen parçalara bakarak tehayül edersek akılda daha çok kalıyor

+ Yorum Gönder