+ Yorum Gönder
Her Telden ve Meslekler Bölümünden Pazarlama Mesleği Hakkında Bilgi ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. Sessiz
  Moderator

  Reklamlar


  Pazarlama Mesleği Hakkında Bilgi

  Reklamlar


  Pazarlama Mesleği Hakkında Bilgi

  Pazarlama Mesleği İle İlgili Bilgi

  Pazarlama, üretim öncesinden başlayıp satışı ve satış sonrası çalışmaları da içine alan geniş kapsamlı bir işletme faaliyetidir

  Geçmişte, işletmeler pazarlamaya önem vermemiş daha çok üretimle ilgilenmiştir Klasik üretici mantığına göre çok satış yapmanın yolu fazla üretim ve yüksek kaliteden geçer Ancak, günümüzde bir işletme kaliteli ürünler üretse bile iyi bir pazarlama ağı bulunmuyorsa satış oranı düşük kalır

  Günümüzde sanayi sektörlerindeki gelişmeler rekabet ortamını canlandırmıştır Firmalarımız sadece ulusal değil uluslararası pazarlarda da satış yapmaya başlamıştır Ayrıca, tüm sektörlerde ürün yelpazesinin genişlemesi, yeni ürünleri bilimsel yöntemlerle pazarlamayı zorunlu hâle getirmiştir Bu olumlu gelişmeler pazarlamanın önemini daha belirgin, bu alandaki mesleklerin saygınlığını da arttırmıştır Bugün sadece büyük kuruluşların değil atölye tipi üretim yapan işlemelerin bile modern tekniklerle çalışan profesyonel pazarlama ekipleri vardır

  Pazarlama birimlerinde, her biri kendi alanında uzman meslek elemanları görev yapar Sektörel deneyim ve kişisel yeteneklere bağlı olarak bu birimlerdeki meslekî pozisyonlar değişir Pazarlama faaliyetleri tüm ürün ve hizmetler için her yerde, her zaman yürütülebilir Dolayısıyla pazarlama alanı aklımıza gelebilecek her sektörle ilişkilidir Sağlık gereçleri, ilaç, gıda ürünleri, dayanıklı tüketim malları, temizlik, tekstil, otomotiv, makine teknolojisi gibi çeşitli sektörlerde pazarlama faaliyetleri yoğun biçimde yürütülür Hatta, bazı üretici firmalar, ürünlerinin pazarlamasını bu konuda uzmanlaşmış ayrı işletmelere devreder Bu da bu alanın ne kadar geliştiğinin bir kanıtıdır Üstelik pazarlama, sadece imalât yapan işletmeler değil hizmet üreten sektörlerle de ilgilidir

  Pazarlama faaliyetleri sırasında birçok alandan yardım alınır Reklamcılık, tanıtım, halkla ilişkiler faaliyetleri, pazarlamayla iç içe yürütülür Aynı zamanda ülkedeki ekonomik gelişmeler, yasal düzenlemeler, toplumun yapısı, insan psikolojisinin incelikleri gibi konular da pazarlama alanının içinde önemli bir yer tutar

  Pazarlama faaliyetleri üretim yapılmadan önce başlar Üretim yapılırken ve satıştan sonra da devam eder Bütün işletmelerin ana hedefi kâr sağlama olduğuna göre pazarlama faaliyetinin profesyonel biçimde yürütülmesi gerekir Bu da ancak eğitimli ve nitelikli pazarlama elemanlarıyla gerçekleşebilir

  Pazarlamada en önemli unsurlardan biri ikna yeteneğidir Ağır rekabet koşullarında ürünler hızla artarken bir yandan da sektörlerdeki eş değer ürünler fazlalaşır Dolayısıyla müşterinin iki üründen birisini tercih etmesi için ikna olmaktan başka dayanağı olmayabilir Bu noktada pazarlama elemanının iletişim yeteneği ve meslekî yeterlikleri devreye girer

  Günümüzde en popüler alanlardan biri olan pazarlamanın, gelecekte de bu geçerliği sürdüreceği açıktır Ticarî hayatta herkesin kabul ettiği gerçek, işletmelerin ancak pazarlama ağını iyi kurduğu sürece ayakta kalabileceği yönündedir Bu da tüm sektörlerde pazarlama elemanı istihdamının artacağının göstergesidir.


+ Yorum Gönder