+ Yorum Gönder
Her Telden ve Meslekler Bölümünden Balıkçılık Teknoloji Mühendisliği Mesleği İle İlgili Bilgi ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. Suskun
  Moderator

  Reklamlar


  Balıkçılık Teknoloji Mühendisliği Mesleği İle İlgili Bilgi

  Reklamlar


  Balıkçılık Teknoloji Mühendisliği Mesleği Hakkında Bilgi
  Balıkçılık Teknoloji Mühendisliği Mesleği Bölümü  BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSİ

  TANIM

  Deniz ve iç suların biyolojik ve ekolojik özellikleri, su canlılarının yetiştirilmesi, hastalıkları, avlanma zamanı ve teknolojisi, su ürünleri işleme ve değerlendirme teknolojisi, balıkçı gemileri yönetimi ile sualtı tekniği konularında çalışan kişidir.

  GÖREVLER

  - Suda yaşayan canlıların yaşam evrelerini inceler,
  - Suda yaşayan canlılardan insanlar için yararlı olanlarının uygun avlama yöntemlerini ve avlanma zamanlarını belirler,
  - Suda yaşayan canlıların yetiştiriciliği için gerekli araştırma-geliştirme çalışmaları yapar, kaynakların sürdürülebilir kullanımı konusunda gerekli önlemleri alır,
  - Su ürünleri yetiştiriciliği ve işletme tesislerinin planlamasını ve işletilmesini gerçekleştirir,
  - Yetiştiricilik tesislerinde üretim ve stok yönetiminde idari ve teknik sorumluluk alır.
  - Balık ve diğer su ürünlerinin işlenmesi, değerlendirilmesi ve pazarlanmasını gerçekleştirir,
  - Balık unu ve yem fabrikalarında üretim ve kontrol görevi yapar
  - Deniz ve iç sular ekolojisinin, su kirliliği, sağlık ve kalite uygunluğu kontrollerini yapar,
  - Su ürünlerinin üretilmesinde projelendirme ve verimlilik çalışmaları yapar.
  - Doğal ve yetiştiriciliği yapılan balıkların hastalıkları, tedavi ve kontrolleri üzerine çalışmalarda bulunur.

  KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

  - Çeşitli balıkçı gemileri,
  - Balık avcılığında kullanılan alet ve ekipmanlar,
  - Balık ölçüm ve yaş tayin ekipmanları,
  - Balık yetiştirme üniteleri ve ilgili cihazlar,
  - Akıntı, yüzme ve dalma aletleri,
  - Kirlilik ve su kalitesi ölçüm cihazları,
  - Balık işleme tesisleri ile ilgili her türlü donanım.

  MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

  - Üst düzeyde genel yeteneğe sahip,
  - İnceleme ve araştırma merakı olan,
  - Temel bilimlere ve fen bilimlerine ilgi duyan (özellikle matematik, biyoloji ve zooloji)
  - Açık havada, ıslak- nemli ortamlarda, deniz, göl ve akarsularda çalışmaya ilgi duyan,
  - Sabırlı, dikkatli ve düzenli çalışma alışkanlığı olan,
  - Yüzme, dalma ve denize dayanıklı olma durumlarında sağlık problemi olmayan,
  - Elleri, ayakları, kulakları ve gözleri sağlam, bedensel engeli olmayan
  kimseler olmaları gerekmektedir.

  ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

  - Balık ve su ürünlerinin yetiştirildiği, işlendiği, pazarlandığı tüm ortamlarda, denizlerde, akarsularda, göllerde ve balık yetiştirme çiftliklerinde, balık unu ve yem fabrikalarında, gemilerde, özel liman ve denizcilik kuruluşlarında, tersanelerde ve laboratuar ortamında çalışırlar. Çalıştıkları yerler çoğu kez ıslak ve nemlidir. Mesleklerini icra edebilmek için iyi derecede yüzme bilmeleri ve bir yıldız balık adam belgesine sahip olmaları çalışma alanı rekabetinde önemli avantajlardandır.
  - Balıkçılık Teknolojisi Mühendisleri sorumlu mühendis olarak işyerlerinde çalışabilmeleri için Ziraat Mühendisleri Odalarına üye olmak zorundadırlar. Üye olduktan sonra proje hazırlama ve sorumlu mühendis olarak imza yetkileri bulunmaktadır.

  ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

  Balıkçılık Teknolojisi Mühendisleri yurt içi ve yurt dışında deniz ve iç sularda su ürünleri üretim ve avlanması alanında faaliyet gösteren her türlü kamu ve özel kuruluşlarda, Denizcilik Müsteşarlığı’nda, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nda, Çevre ve Orman Bakanlığında, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde, Belediyelerde, su ürünleri ve gıda işleme, pazarlama firmalarında, iç su ve deniz balıkları yetiştiricilik çiftliklerinde sorumlu mühendis olarak, balıkçı gemilerinde ve 500 gross tona kadar olan gemilerde 3. veya 4. kaptan(sınırlı vardiya zabiti) olarak, özel limanlarda ve denizcilik kuruluşlarında mühendis ve gemi adamı olarak çalışabilmektedirler. Çeşitli kredilerden de yararlanmak suretiyle balık ve su ürünleri yetiştirme çiftlikleri kurarak kendi işlerini yapabilirler.
  Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği programını bitirenlerden, alana ve öğretmenlik mesleğine özgü eğitimi almış olanlar meslek liselerinde su ürünleri öğretmeni olarak atanabilirler.
  MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

  Mesleğin eğitimi üniversitelere bağlı fakültelerin “Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği” bölümünde verilmektedir.

  MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

  - Lise veya dengi okul mezunu olmak,
  - Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği” lisans programı için yeterli “Sayısal (SAY-2) puan almak,
  - Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
  Bu yüksek öğrenim proğramında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik ve Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
  Balık Yetiştiriciliği, Sualtı, Su Ürünleri ön lisans programlarını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği lisans programına kontenjan dahilinde dikey geçiş yapabilirler.
  Bu programa alınacak öğrencilerin yüzme, dalma, can kurtarma ve denize dayanıklı olma durumlarına engel teşkil edecek herhangi bir sağlık sorunları olmadığına dair, sağlık kurulu raporunu Üniversitelerin belirleyeceği hastanelerden almaları gerekmektedir.

  EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

  Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Bazı üniversitelerde normal eğitim süresine ek olarak 1 yıl yabancı dil hazırlık uygulaması yaptırılmaktadır.
  Eğitim süresince; matematik, fizik, kimya, biyoloji, ekonomi ve pazarlama gibi temel dersler teorik olarak verilmektedir.

  Teorik ve pratik olarak verilen dersler
  I.yıl Balıkçılık Teknolojisine Giriş, Yüzme ve Can kurtarma, Deniz Biyolojisi,
  II.yıl Balık Biyolojisi, Kimyasal Oşinografi (Okyanus Bilimi), Fiziksel Oşinografi, Ekoloji, Mühendislik Mekaniği, Mikrobiyoloji, İstatistik, Avlanma Yöntemleri ve Av Araçları, Teknik Resim, Gemicilik, Biyolojik Oşinografi,
  III.yıl Genel Ekonomi, Akışkanlar Mekaniği, İç Su Balıkları Yetiştiriciliği, Su Kirliliği, Populasyon Dinamiği, Seyir, Denizde Güvenlik, Balıkçılıkta Bilgisayar Uygulamaları, Deniz Canlıları Yetiştiriciliği, Balıkçı Gemileri,
  IV.yıl Yetiştiricilik Tesislerinin Mühendislik Planlaması , Balıkçılık Yönetimi, Su Ürünleri İşleme ve Değerlendirme Teknolojisi, Yük İşlemleri, Gemi Yapısı ve
  Dengesi, Meteoroloji, Deniz Hukuku, Denizde Haberleşme dersleridir.
  Öğrencilerin mesleki eğitimi başarı ile bitirebilmeleri için 60 günlük staj yapmaları gerekmektedir. Bu stajı balık üretim tesislerinde veya balıkçı gemilerinde yapabilmektedirler.
  Ayrıca mesleki eğitim esnasında öğrenciler isteğe bağlı olarak balık adam ve dalgıçlık kursları, gemicilik için STCW kursları, kaptanlık sertifika kurslarına katılabilirler.

  MESLEKTE İLERLEME

  Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans (mastır) ve doktora yaparak akademik kariyer (araştırma görevlisi, doçent, profesör), tecrübeye bağlı olarak özel sektörde sorumlu mühendislik, yöneticilik yapabilirler.

  BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

  Meslek eğitimi sırasında şartları uyan öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun vermiş olduğu öğrenim ve harç kredisinden faydalanabilirler. Ayrıca çeşitli kurum ve kuruluşlardan burs alma imkanlar vardır. Fakülte bünyesinde başarılı ve ilgili öğrenciler “Kısmi Statüde İş” kapsamında araştırma ve geliştirme ünitelerinde çalışabilirler.
  Öğrenim sonrası Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi olarak çalışmaya başlayanlar, çalıştıkları işyerinin nitelik ve çalışma şartlarına ve kişisel tecrübe ve edindikleri mesleki belge ve sertifikalara bağlı olarak asgari ücretin 2-10 katı kadar ücret alabilirler.

  DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

  - İlgili eğitim kurumları,
  - Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
  - Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

 2. Misafir

  Cevap: Balıkçılık Teknoloji Mühendisliği Mesleği İle İlgili Bilgi

  Reklamlar  Komşumuz su ürünlerini okumuştu her halde bu bölüme geçiş yapabilir.+ Yorum Gönder