+ Yorum Gönder
Her Telden ve Meslekler Bölümünden Basın ve Yayın Mesleği İle İlgili Bilgi ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. Suskun
  Moderator

  Reklamlar


  Basın ve Yayın Mesleği İle İlgili Bilgi

  Reklamlar


  Basın ve Yayın Mesleği Hakkında Bilgi
  Basın ve Yayın Mesleği Bölümü  Dünyada, ülkenizde ve yaşadığınız yerde olup bitenlerden haberdar olmak için bastıramadığınız bir merak ve ilginiz varsa, bir de öğrendiklerinizi paylaşmaktan keyif alıyorsanız ve bunu önemli görüyorsanız, Basın ve Yayın eğitimi almak için çok uygun bir aday olabilirsiniz. Olup biten her şey dolaylı ve dolaysız her bireyin yaşamını etkilediği için haber alma özgürlüğüne sahibiz. Günümüz koşullarında bu özgürlüğün kullanımı önemli ölçüde profesyonellerce bizim adımıza gerçekleştirilmektedir. Demokrasinin sigortası olarak kabul edilen basının bir parçası olmak istiyorsanız sizin yeriniz Basın ve Yayın Bölümü.

  Türkiye’de kurulan ilk İletişim Bilimleri Fakültesi’ndeki bölümümüz, başından beri yeterli ve doğru teorik bilgiyle temellendirilmiş üst düzey pratik becerilerle donatılmış mezunlar verme amacını gerçekleştirmektedir. Bu amaca yönelik olarak, yüksek teknolojik olanaklar eğitimimizin doğal bir parçasıdır. Toplumun doğru, zamanında ve yeterli haber alma özgürlüğü olduğu bilincini hiçbir zaman yitirmeden haberciliğin hakkını verebilen, gerekli yeni iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip mezunlarımız, sektörde kazandıkları başarılarla bölümümüzü en iyi şekilde temsil etmektedirler.

  Mezunlarımız yazılı basında muhabir, foto muhabiri, sayfa tasarımcısı, editör olarak; televizyonlarda muhabir, kameraman, spiker, editör olarak çalışabilirken benzer amaçlı işlevlerle İnternet ve radyolar gibi tüm kitle iletişim ortamlarında farklı süreçlerde görev alabilmektedir.

  Nasıl bir bölüm?

  Basın ve Yayın Bölümü’nün bilim alanları şunlardır:
  Gazetecilik
  İnternet Gazeteciliği
  Televizyon Haberciliği
  Radyo Yayıncılığı
  Sayfa Tasarımı
  Basın Fotoğrafçılığı
  Öğretimlerine bir yıllık İngilizce hazırlık eğitimiyle başlayan öğrenciler, kalan dört yıllık eğitim sürecinin ilk iki yılında Basın ve Yayın Bölümü’nün temel derslerinin yanı sıra, fakültenin diğer öğrencileriyle birlikte, genel kültür ve iletişim biliminin temel dersleri olan Sosyoloji, Psikoloji, Sanat Tarihi, Estetik, İletişim Bilimine Giriş, İletişim Kuramları, Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri gibi dersleri de alırlar. Son iki yılda öğrencilerimiz akademik danışmanlarının eşliğinde, yukarıda belirtilen vurgu alanlarına bağlı olarak, daha çok uygulama olanağı bulacakları meslek derslerine ağırlık verirler. Teorik ağırlıklı ilk iki yılda da bazı uygulamalı dersler alan öğrencilerimiz, son iki yılda yoğunluklu olarak uygulamalı dersler alırlar. Ancak teorik birikimlerini arttıracakları dersler almaya da devam ederler. Son yıllarında gazete yayımlamak gibi pratik uygulamalar gerçekleştiren öğrencilerimizin eğitimi, sektörden uzmanların deneyimlerinden de yararlanılarak güçlendirilir. Bu amaçla birçok derse sektörden konuk katılmaktadır ve ilgili konularda çok sayıda atölye çalışması, söyleşi, seminer, sempozyum sergi vb. organize edilmektedir.Uygulamalı derslerde kullanılan fotoğraf stüdyosu ve laboratuvarları, televizyon stüdyosu ve bilgisayar laboratuvarlarının yanı sıra, Anadolu Üniversitesi Medya Merkezi’nde çalışma olanağına sahip olan öğrencilerimiz mezun olmadan önce ders kapsamı dışında bir haber merkezi, televizyon kanalı (TVA), gazete (Anadolu Haber) ve radyo (Radyo A) deneyimi yaşayabilmektedirler.

  Bölümün amacı nedir?
  Basın ve Yayın Bölümü’nün temel amacı, haber medyasının yanı sıra, medya sektörünün farklı aşamalarında çalışabilecek donanıma sahip, üretken ve eleştirel bireyler yetiştirmektir.

  Bölümdeki öğrenim programları nelerdir?
  Bölümde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde üç ayrı öğrenim programı yürütülmektedir:

  Lisans
  Lisans öğrencilerimiz, Öğrenci Seçme Sınavı’nın sonuçlarına göre seçilirler. Lisansa başlama hakkı kazanan öğrencilerimiz, İngilizce dil sınavına girerler. Sınavı geçemeyen öğrencilerimiz, bir yıl zorunlu İngilizce dil öğrenimi alırlar. Bölüme her yıl 60 öğrenci kabul edilir. Öğrenim süresi dört yıldır. Öğrencilerimizin mezun olabilmeleri için, not ortalamalarının 4 üzerinden en az 2 olması gerekmektedir. Öğrenim dilimiz, Türkçe’dir. Bazı dersler İngilizce yürütülmektedir. Yüksek lisans ve doktora programlarımız, üniversitemizin Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak açılırlar.

  Yüksek Lisans
  Yüksek lisans derecesi, ders ve tez çalışmasından oluşur. İki dönem halinde bir yıl boyunca ders alan öğrencilerimiz, bu dersleri başarı ile tamamladıkları takdirde, araştırmalarına dayalı ve sözlü olarak savundukları bir yüksek lisans tezi hazırlarlar. Öğrencilerimiz, yaklaşık 2 yıllık sürede yüksek lisans programını tamamlayabilirler.

  Doktora
  Doktora derecesi, ders ve tez çalışmasından oluşur. 2 dönem halinde bir yıl boyunca ders alan öğrencilerimiz, bu dersleri başarı ile tamamladıkları takdirde, yeterlilik sınavına alınırlar. Bu sınavı geçen adaylar araştırmaya dayalı ve sözlü olarak savundukları bir doktora tezi hazırlarlar. Öğrencilerimiz, yaklaşık 4 yıllık sürede doktora programını tamamlayabilirler.

  Bölümün uluslararası çalışmaları nelerdir?
  Basın ve Yayın Bölümü’nün öğretim elemanları, uluslararası dergilerde ve uluslararası konferanslarda araştırmalarıyla yer almakta; öğretim elemanı değişim programları çerçevesinde Avrupa’nın değişik üniversitelerinde ders vermektedirler. Öğretim üyeleri ve öğrenciler uluslararası projelerde görev almaktadırlar. Anadolu Üniversitesi, 2003-2004 tarihlerinden itibaren öğrencilerine Avrupa’da eğitim görme imkânını sağlayan ERASMUS programına yönelik çalışmalara başlamış, bu program 2004 öğretim yılında tam olarak uygulamaya geçmiştir. ERASMUS programı hem lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri hem de öğretim elemanları açısından yurtdışında öğrenim imkânı sağlanmaktadır. Öte yandan, karşılıklı anlaşmaların yapılmış olduğu Avrupa üniversitelerinden gelen yabancı öğrenciler de aynı şekilde Anadolu Üniversitesi’nin farklı fakültelerinde öğrenim görme şansını yakalamaktadır. Basın ve Yayın Bölümü, ERASMUS programının etkin olarak uygulandığı bölümlerden biridir. Basın ve Yayın Bölümü’nün 2007-2008 döneminde imzaladığı değişim anlaşmaları Portekiz, Belçika, Yunanistan, Slovenya, Almanya, Danimarka, Romanya, Polonya, Macaristan’daki anlaşmalı üniversiteleri kapsamaktadır. Bölüme 2008-2009 öğrenim döneminde University of Warsaw’dan (Polonya) 2 öğrenci ERASMUS programıyla gelmiş, aynı öğrenim döneminde öğrencilerimiz Universitatea Din Oradea (Romanya) ve Hogeschool Inholland (Hollanda) üniversitelerinde öğretime başlamışlardır. Basın ve Yayın Bölümü’nün karşılıklı anlaşmalarının bulunduğu üniversiteler ve karşılıklı kontenjan sayıları şunlardır:

  Do Minho University-Portekiz: 2
  Katholieke Universiteit Leuven-Belçika: 2
  Pantheion University of Social and Political Sciences-Yunanistan: 4
  Plantijn Hogeschool Van de Provincie Antwerpen-Belçika: 2
  The University of Ljubljana-Slovenya: 1
  Universitat Kassel-Almanya: 2
  Roskilde University-Danimarka: 2
  Universitatea Din Oradea-Romanya: 3
  Fachhochschule Wiesbaden-Almanya: 1
  Universitatea Spiru Haret-Romanya: 5
  University of Warsaw-Polonya: 3
  Kodolanyi Janos University College-Macaristan: 2
  University of Bucharest-Romanya: 2

  Gerekli görüşmeler yapılarak söz konusu kontenjanlar arttırılabilmektedir. Bunun yanı sıra, Basın ve Yayın öğrencileri yurtdışında kendi mesleki kariyerlerini ilerletmek açısından ERASMUS-Staj Programı’ndan da yararlanabilmektedirler. Öğrenciler, bölüm staj koordinatörlerinin de katkılarıyla, Avrupa’da mesleklerini geliştirmeye yönelik belirli kurumlarla yaptıkları görüşmeler sonucunda yurtdışında staj yapma imkânına, bu şekilde kavuşmuş olmaktadırlar. Özellikle 2008-2009 öğrenim döneminde Basın ve Yayın Bölümü’nün aktif olarak katıldığı bu program sayesinde öğrenciler, gerek Avrupa’da bulunan uluslararası haber ve fotoğraf ajansları gerekse kurumsal kimliği bulunan her türlü basın, televizyon, radyo ve benzerinde çalışma imkânına sahip olmaktadır.

  Bölümdeki teknik donanım koşulları nasıldır?
  Basın ve Yayın Bölümü, çağdaş bilim, teknoloji ve kitle iletişimi alanındaki gelişmeleri yakından takip ederek öğrenim sürecine aktarmaktadır:

  Bilgisayar Laboratuarları
  İletişim Bilimleri Fakültesi binasında üç PC, bir MAC olmak üzere dört tane bilgisayar laboratuarı bulunmaktadır. Toplam 69 PC ve 33 MAC bilgisayar içeren ve projeksiyon, scanner gibi cihazların da bulunduğu bu laboratuarlardan, fakültenin tüm öğrencileri yararlanabilmektedirler. Bu laboratuarlar aynı zamanda bilgisayarla ilgili sayfa tasarımı, web tasarımı, İnternet gazeteciliği vb. alanlara ilişkin olarak derslerde de kullanılmaktadır. Dört laboratuardaki tüm bilgisayarların İnternet bağlantısı ve çalışmalar için gerekli olabilecek yazılımları bulunmaktadır. Üniversite her kullanıcı için ücretsiz e-posta adresi de vermektedir.

  Okuma ve İzleme Salonu Öğrenciler burada günlük gazete ve süreli yayınları okuyabilmekte, aynı zamanda özellikle iletişim bilimleri alanındaki kaynaklardan oluşan kütüphaneden de yararlanabilmektedirler. Okuma İzleme salonunda aynı zamanda video, dvd, vcd vb. formatlarında zengin bir görsel arşiv bulunmakta ve öğrencilere salonda ya da salon haricinde bu filmleri izleme imkanı sunulmaktadır. Görsel arşivde 2000 adet dvd, 2500 adet vhs film bulunmaktadır.

  Gazete Odası
  Öğrencilerin kendi hazırladıkları öğrenci gazetesi ile ilgili çalışmalarını yapabilecekleri, sayfa tasarımı yapabilecekleri donanıma sahip bilgisayarların olduğu gazete odası, fakülte binasında bulunmaktadır.

  Radyo Stüdyosu
  Basın ve Yayın bölümü, öğrencilerin ders kapsamında veya kendilerinin gerçekleştirecekleri radyo projeleri için kullanabilecekleri, tam donanımlı bir radyo stüdyosuna sahiptir.

  Diğer donanımlar
  İletişim Bilimleri Fakültesinde yönetim, aydınlatma, kameramanlık, resim seçimi gibi bir televizyon programı yapım sürecinin her aşamasını karşılamaya yönelik, tam donanımlı profesyonel bir televizyon stüdyosu bulunmaktadır. Bunun yanı sıra stüdyo kameraları, aktüel kameralar, kurgu odaları ve haber toplama amaçlı kullanılmak üzere profesyonel ses kayıt sistemleri de öğrencilerin hizmetine sunulmuştur. Basın-Yayın öğrencileri, bu ekipmanlardan özellikle televizyon haberciliği ve gazete haberciliği alanlarında faydalanabilirken, bu olanaklar fakültede öğrenim gören tüm öğrencilere açıktır.

  Fotoğraf Stüdyosu ve Laboratuvarları
  Öğrencilerimiz, siyah-beyaz ve dijital fotoğraf çekimi yapabilmekte ve siyah-beyaz karanlık odalarımızdaki film banyo- fotoğraf baskı deneyimleriyle fotoğrafı temel ve üst düzeyde kavrayabilmektedir. Fotoğraf stüdyosunda da, çekim deneyimi elde etmektedirler. Ayrıca, gereksinim duydukları fotoğraf donanımlarını ödünç alabilmektedirler. Öğrenimlerinin fotoğraf derslerinde gerçekleştirdikleri projeler fakültemizde sergilenmektedir.

+ Yorum Gönder