+ Yorum Gönder
Edebiyat Bölümü ve Mustafa Kemal Atatürk Bölümünden Atatürk İçin Söylenen Özlü Sözler ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. Suskun
  Moderator

  Reklamlar


  Atatürk İçin Söylenen Özlü Sözler

  Reklamlar


  Atatürk İçin Söylenen Özlü Sözler
  Atatürk İçin Söylenen Sözler

  ALMANYA

  O kişisel kazanç ve ün peşinde koşan basit bir diktatör değil gelecek kuşaklar için sağlam temeller atmaya uğraşan bir kahramandı.

  Prof. Walter L. WRIHT JR.

  Atatürk Türkiye' yi tek düşman kalmaksızın bırakmıştır. Bu zamanımızın hiçbir devlet şefinin başaramadığıdır.

  Alman Volkischer Beobachter Gazetesi

  Almanya ATATÜRK' ün eserine ve mücadelesine hayrandır. Onda tarihi eseri özgürlüğü seven bütün milletler için bir sembol olarak kalacak kudretli bir kişilik görmektedir.

  Berlin Alman Ajansı

  Istırap çeken dünyada barış ve esenliği yeniden kurmak ve insanlığın yalnız maddi değil manevi gelişmesini sağlamak isteyenler Atatürk' ün iman verici ve yön göstericiliğinden örnek ve kuvvet alsınlar.

  Profesör Herbert MELZIG(Tarihçi)

  Kendisinin tarihi büyüklüğü eseri olan yeni Türkiye' ye bakılarak bu günden ölçülebilir. Çelik gibi azim ve gayreti uzağı gören akıl ve hikmetle birleşmiş olan bu gerçek halk önderi ve devlet adamı; Anadolu dağlarının en uzak ve ıssız köşesindeki köylere bile başka bir ruh aşılamıştır.

  Illustrierte Dergisi

  O kendi milleti ve beşeriyet alemi için beslediği muhabbetle bir dahinin neler yarattığına dair cihana fevkalade heyecanlı bir sahne seyrettirmektedir.

  Herbert MELZIG

  AMERİKA

  Atatürk bu yüzyılın büyük insanlarından birinin tarihi başarılarını Türk halkına ilham veren liderliğini modern dünyanın ileri görüşlü anlayışını ve bir askeri lider olarak kudret ve yüksek cesaretini hatırlatmaktadır. Çöküntü halinde bulunan bir imparatorluktan özgür Türkiye' nin doğması yeni Türkiye' nin özgürlük ve bağımsızlığını şerefli bir şekilde ilan etmesi ve o zamandan beri koruması Atatürk' ün Türk halkının işidir. Şüphesiz ki Türkiye' de giriştiği derin ve geniş inkilaplar kadar bir kitlenin kendisine olan güvenini daha başarı ile gösteren bir örnek yoktur.

  John F. KENNEDY (A.B.D. Başkanı 10 Kasım 1963)

  Benim üzüntüm bu adamla tanışmak hususundaki şiddetli arzumun gerçekleşmesine artık imkan kalmamış olmasıdır.

  Franklin D. ROOSEVELT (A.B.D. Başkanı 10 Kasim 1963)

  Asker-devlet adamı çağımızın en büyük liderlerinden biri idi. Kendisi Türkiye' nin dünyanın en ileri memleketleri arasında hak ettiği yeri almasını sağlamıştır. Keza O Türklere bir milletin büyüklüğünün temel taşını teşkil eden kendine
  güvenme ve dayanma duygusunu vermiştir.

  General Mc ARTHUR

  Sovyet Rusya Hariciye Nazırı Litvinof ile görüşürken kendisine onun fikrince bütün Avrupa' nın en kıymetli ve en ziyade dikkate değer devlet adamının kim olduğunu sordum. Bana Avrupa' nın en kıymetli devlet adamının Türkiye Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal olduğunu söyledi.

  Franklin D. ROOSEVELT A.B.D. Başkanı 1928

  Dünya sahnesinden tarihin en dikkatli çekici adamlarından biri geçti.

  Chicago Tribune

  Savaş sonrası döneminin en yetenekli liderlerinden biri.

  New York Times

  İnsanı teslim alıcı fevkalade önderlik kuvveti vardır. O tetiktir hazır cevaptır dikkati çekecek kadar zekidir.

  Gladys Baker(Gazeteci)

  FRANSA

  İnsanlığın bütün belirtileri Onda kendini hemen gösteriyor.

  Noelle Gazetesi

  Eski Osmanlı İmparatorluğu bir hayal gibi ortadan silinirken milli bir Türk Devleti'nin kuruluşu bu çağın en şaşırtıcı başarılarından birisidir. Mustafa Kemal yüce bir eser ortaya koymuştur. Atatürk' ün parlak başarısı bütün sömürgeler için bir örnek olmuştur.

  Maurice BAUMANT(Profesör)

  Çok büyük bir adamdı...bir siyasi dahiydi.

  Excelsior Gazetesi

  Dünyanın çağdaş en büyük kişilerinden biri.

  Le Jour-Echo de Paris

  Atatürk' ün yurt kurtarıcı olduğunu milletlerin en vefalısı olan Türkler asla unutmayacaklardır.

  Noell Roger Gazetesi

  Karşımdaki bu büyük adamda keşfettiğim bu büyük meçhulde maharet ve karakter o kadar iyi işlenmişti ki sözlerinde hiçbir şüphe aranamazdı.

  Claude Farrer (Yazar)

  Bu günün Türkleri yüzyıllar önce Avrupa' yı titreten canlı millet durumuna erişmiştir. Ve bu aksam O büyük ulunun başında bekleyen Türkiye güçlü ve dipdiri Türkiye' dir.

  Pierre Dominique(Gazeteci)

  Asırları asan adam !..

  Fransa Paris Basını

  Akıllı ve barışçı yöntemlerle gerçekleştirdiği eseri halkların tarihinde izlerini bırakacaktır.

  Albert LEBRUN

  Fransız Cumhurbaşkanı

  Mevcut rütbelerin hepsini kaldırdığı bir memlekette bu adam bütün rütbeleri kazanmıştır. O memlekete bulabilecek en şerefli isim Ona verilmiştir.

  Mercel Sauvage(Gazeteci)

  Bu insanlığa denenmiş bir felsefe örneği olarak sunulabilir. Atatürk yüz yıllara sığabilecek işleri on yılda tamamladı.

  Gerrad Tongas(Yazar)

  Atatürk öldü. Barış kubbesinin Doğu sütunu yıkıldı. Artık evrende barışı kimse garanti edemez. Nitekim Avrupalı devlet adamları; O' nun 1930'da yaptığı uyarı ve tavsiyeleri dinlememiş ve dünyayı 1939 yılında ikinci büyük savaş felaketinin içine sürüklemişlerdir.

  SANERWIN Gazetesi

  Atatürk bir milleti birkaç yılda asrileştirmek mucizesini göstermiştir.

  Paris-Le Temps

  Yeni Türk Devleti ile Ankara Antlaşması' nın imzalanması nedeniyle; "Bizi arkadan vurdu dağ başındaki haydutlarla Mustafa Kemallerle anlaştı" diyenlere Fransız Başbakanının Mecliste verdiği cevap: Dağ başındaki haydutlar diye isimlendirdiğiniz kahraman Mustafa Kemal ve O' nun tüm askerleri burada olsalardı teker teker hepsinin heykellerini dikerdik. Böylesine kahraman bir
  antlaşma imzalamaktan gurur duyuyorum. (1921)

  Fransız Başbakanı BRIAND

  Sırasıyla ihtilalci ve asi sonradan muzaffer bir kumandan olan "Türklerin babası" Yeni Türkiye' yi yarattı sultanları kovdu kadınlara hürriyet verdi fesi kaldırdı ülkesinde radikal bir inkilap yaptı.

  Paris-Soir' den

  Denilebilir ki onsuz İslam alemi yolunu bulabilmek için elli yıl daha bekleyecekti.

  Berthe Georges-Gaulis

  O yüce bir dağa benzer. Eteğinde yaşayanlar bu yüceliği fark edemezler. Bu dağın azametini kavrayabilmek için Ona çok uzaklardan bakmak gerekir.

  Claude FARRER / Fransız Edibi

  Türkiye tarihi bugün her zamandan çok Batı ve Avrupa tarihinden ayrılmaz bir haldedir. Ve Atatürk' ün bu yöndeki gayretleri sonuçsuz kalmamıştır. Memleketlerimiz arasındaki yüzyılları aşan dostluk bu gelişmenin temel öğelerinden biridir.

  Charles De GAULLE

  Kemal Atatürk' ün karakterinin bir cephesini göstermek itibariyle bir noktayı hatırlatmak isterim. Bize savaşlarından birini anlatıyordu. Birdenbire durdu: Görüyorsunuz ya dedi: birçok zaferler kazandım. Fakat bunların en büyüğünden sonra bile her akşam savaş alanlarında ölen bütün askerleri düşünerek içimde derin bir keder duyuyorum. Cesaret ve zekasından başka yüreği bu kadar yüce olan böyle bir Şef' in yurdu için mucizeler yaratmış olmasına şaşılabilir mi?

  George BENNES

  Vu Gazetesi-1938

  Devrin yüksek şahsiyetleri kitaplarda konferanslarda Türkiye' nin asla değişmeyeceğini ve değişmeden öleceğini ilan etmişlerdi. Halbuki ölmeden değişti. Hem de kökünden ve baştan aşağı değişti. İnançlar gelenekler yöntemler yıkıldı. Son döküntülerini de yabancı zırhlıları ve kapitülasyonlar gibi
  memleketten sürüp attılar. Türkiye ruhunu değiştirmişti. Tamamen ve tasavvur edilmesi mümkün olduğu kadar.

  Raymond CARTIER

  Le Nouvelliste Gazetesi

 2. Misafir

  Cevap: Atatürk İçin Söylenen Özlü Sözler

  Reklamlar  Atatürk zeki bir komutandı ama yakın tarihimizde onu sollayan bir adam geldi adı Uzun adam+ Yorum Gönder