+ Yorum Gönder
Belirli Günler ve Sivil Savunma Günü Bölümünden Sivil Savunma Günü Hakkında Bilgi ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. Suskun
  Moderator

  Reklamlar


  Sivil Savunma Günü Hakkında Bilgi

  Reklamlar


  Sivil Savunma Günü İle İlgili Bilgi

  SİVİL SAVUNMA GÜNÜ (28 Şubat)  Sivil savunma; düşman taarruzları ve afet halinde halkın can ve mal kaybının en az düzeye indirilmesi için yapılacak her türlü silahsız, koruyucu, kurtarıcı önlem ve çabaları kapsar. Ulusal varlığın sürdürülmesi için topyekun bir savaşın koşullarına barıştan itibaren hazırlanılması ulusal bir zorunluluktur. Bir savaşla karşı 10şıldığında yıkıcı etkisi yüksek modern silahlarla karşılaşacak olan sadece silahlı kuvvetler ve stratejik noktalar değildir. Günümüz silahları güç yönünden çok büyük bir gelişme göstererek cephe savaşları dönemini geride bırakmıştır. Artık savaşlar cephelerde silahlı kuvvetler arasında değil, devletler ve milletler arasında yapılacak olan bir ölüm kalım kavgası niteliğini taşımaktadır. Böyle bir durumda silahlı kuvvetlerimizi destekleyebilmek, ulusal ve bireysel varlığımızı sürdürebilmek için bilinçli, planlı ve nitelikli bir sivil savunma yapmalıyız. Önlemler ve etkinlikler bütünü olan sivil savunma, yalnız savaşta değil, barışta olabilecek deprem, yangın, su baskını, kaza gibi büyük felaketler için de yararlıdır.

  SİVİL SAVUNMANIN AMAÇLARI:

  - Savaş zamanlarında halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması.
  - Doğal felaketlerde can ve mal kurtarma.
  - Büyük yangınlarda can ve mal kaybını azaltmak.
  - Yok olmaları, çalışmaz duruma gelmeleri durumunda hayatı büyük ölçüde etkileyecek olan resmi ve özel kurumların, tesislerin korunması, onarılması, gerektiğinde yenilenmesi.
  - Cephe gerisindeki vatandaşların moralinin yüksek tutulması.

  Sivil savunmanın temeli; birey, aile, toplum ve kurumların sorumluluk bilinçleriyle sağlanmaktadır. Ancak bu çalışmalar devletin hazırlık, yön lendirme, eğitim ve gözetiminde yürütülmektedir. Bu amaçla içişleri Bakanlığı'nın bünyesinde Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Sivil Savunma Koleji, Sivil Savunma Birlikleri, ikaz ve Alarm Merkezleri bulunur. Çalışmaları yürütmek üzere illerde Sivil Savunma Müdürlükleri, ilçelerde de Sivil Savunma Memurlukları veya müdürlükderi kurulmuştur

  İKAZ ALARM VE İŞARETLERİ:

  SARI iKAZ.....................: Hava saldırısı ikazıdır. Üç dakika düz siren sesi.
  KIRMIZI iKAZ ( ALARM)....: Düşman saldırısı. Üç dakika dalgalı siren sesi.
  RADYOAKTiF SERPiNTi.....: Radyoaktif serpinti. Kesik kesik
  KİMYASAL SiLAH SALDIRISI: Kimyasal silah saldırısı. Kesik kesik siren sesi. BEYAZ iKAZ.............................: Tehlikenin geçtiğini i bildiren haber
  NOT............................: TÜM İKAZLAR TV'DEN DE HALKA DUYURULUR

 2. Misafir

  Cevap: Sivil Savunma Günü Hakkında Bilgi

  Reklamlar  Bu konu bana lise yıllarımı hatırlattı o zaman sivil savunma'da görev almaktaydım+ Yorum Gönder